Jaka będzie cena prądu w 2019 roku? Kalkulator wzrostu rachunku za prąd – 2019.

Od kilku miesięcy docierają do nas sygnały, że w 2019 roku znacząco wzrośnie cena prądu.
15 listopada do Urzędu Regulacji Energetyki – jak poinformowała rzecznik URE – wpłynęły nowe wnioski taryfowe od wszystkich dostawców energii.
Oczywiście treść tych wniosków jest tajna i aktualnie trwają uzgodnienia zmierzające do uzgodnienia ostatecznych taryf obowiązujących na 2019 rok.
Prezes URE na uzgodnienia i ogłoszenie nowych taryf dla gospodarstw domowych ma czas do połowy grudnia 2018 roku, jeżeli miały by wejść one w życie od początku 2019 roku.

Pierwsze sygnały

Od kilku tygodni docierają do nas informacje o nowych taryfach dla przedsiębiorstw. Dostawcy energii elektrycznej złożyli już bowiem propozycje nowych taryf przedsiębiorstwom, których obowiązuję nieco inne zasady niż gospodarstwa domowe.
Jak wynika z informacji zebranych z różnych publikatorów, wzrost ceny wynikający z tych propozycji wynosi od 50% do 80%, np. dotychczasowa cena 0,24 PLN/kWh, a nowa cena 0,41 PLN/kWh.
Jaskrawym i obrazowym przykładem jest przetarg na dostawy energii w 2019 roku dla I i II linii metra w Warszawie (124 000 MWh). Postępowanie przetargowe zostało unieważnione ponieważ najtańsza oferta przekraczała założenia finansowe spółki o ponad 6 milionów złotych.
Podobne problemy mają gminy, które już dzisiaj szukają oszczędności ze względu na brak środków na zapewnienie np. oświetlenia ulicznego na dotychczasowym poziomie.

A co z gospodarstwami domowymi?

Gospodarstwa domowe są chronione przed niekontrolowanymi zmianami ceny prądu przez Urząd Regulacji Energetyki, którego prezes uzgadnia i ustala taryfy na kolejny rok zgodnie z terminarzem, który opisałem powyżej.
Tutaj szacowanie poziomu podwyżek jest znacznie trudniejsze, ponieważ opiera się na spekulacjach prasowych, nieoficjalnych przeciekach i obietnicach politycznych. Żadne z tych źródeł nie daje pewności co do tego, że informacja się sprawdzi. Zebrałem więc wszystkie znane mi doniesienia i zestawiając wszystkie razem otrzymałem prognozowany przedział zmian od 0% do 30%.
0% – zapowiedział Minister Energii, informując że podwyżka zostanie zrefundowana (chociaż w ciągu ostatnich dni często zmieniał zdanie, podając różne wartości)
30% – prognozują niektórzy analitycy w wersji pesymistycznej

Czy taka informacja coś nam daje?

Z tej informacji możemy już coś wyciągnąć. Mówiąc wprost, możemy policzyć o ile wzrośnie rachunek za prąd. Należy bowiem pamiętać, że na rachunek za prąd składa się nie tylko cena za czystą energię, ale też szeregu opłat dodatkowych, o których szczegółowo pisałem z artykule: Ile kosztuje prąd i jak to policzyć? Kalkulator cen prądu. Rachunek za prąd wzrośnie więc w innych proporcjach niż sama cena energii czynnej.
Opłaty dodatkowe nie powinny ulec wzrostom (chociaż nie ma 100% pewności, czy część wzrostu ceny energii nie zostanie ukryta w tych opłatach). Na potrzeby naszych obliczeń przyjmiemy jednak, że opłaty dodatkowe pozostaną na dotychczasowym poziomie.
Jak zwykle oprzemy się na prawdziwym rachunku, którym będzie jeden z ostatnich rachunków jakie otrzymałem (za okres od 14 września do 12 listopada 2018).
Wygląda on tak:

Z rachunku wynika że za okres 2 miesięcy zużyłem 364 kWh, za które zapłaciłem 178,51 PLN. Jak widać z rachunku cena samej energii elektrycznej to 0,2432 PLN/kWh.
Policzmy zatem, o ile wzrośnie mój rachunek, jeżeli cena energii wzrośnie o 5%, 10%, 20% i 30%.
Z pomocą przyjdzie Excel, w którym zmontujemy szybki kalkulator wzrostu rachunku za prąd w 2019 roku, który możesz pobrać i przeprowadzić własne obliczenia.

Przypadek I – Cena energii rośnie o 5%

Z kalkulacji wynika, że rachunek wzrośnie o 4,43 PLN (przypominam, że jest to rachunek za 2 miesiące), czyli 2,21 PLN miesięcznie. Jest to wzrost o 2,48%.
Rocznie dopłacę 26,56 PLN.

Przypadek II – Cena energii rośnie o 10%

Tym razem wzrost wartości rachunku to 8,85 PLN, czyli 4,43 PLN miesięcznie. Daje to 4,96% wzrostu rachunku.
Rocznie daje to 53,11 PLN.

Przypadek III – Cena energii rośnie o 20%

Miesięcznie zapłacę o 8,85 PLN więcej. To wzrost o 9,92%.
Rocznie daje to 106,23 PLN więcej.

Przypadek IV – Cena energii rośnie o 30%

Wzrost opłaty miesięcznej wyniesie 13,28 PLN. Rachunek wzrośnie więc o 14,88%.
Rocznie dołożę 159,34 PLN.

Czy warto dodać coś jeszcze?

Pozostaje czekać do połowy grudnia. Wtedy wszystko stanie się jasne. Gdy poznamy rzeczywiste stawki uzgodnione z URE, będzie można za pomocą kalkulatora wzrostu ceny rachunków za prąd w 2019 roku, policzyć wysokość następnego rachunku, z jakim będziemy mieli przyjemność się zmierzyć.

Ponadto wątpliwość jaka mnie dręczy, to czy aby nie przyjdzie urzędnikom do głowy ukryć wzrostu ceny energii czynnej w pozostałych składnikach opłaty. Chciałbym na to zwrócić uwagę, ponieważ trzy składniki opłaty: Opłata jakościowa, Opłata zmienna sieciowa i Opłata OZE dodawana jest do każdej zużytej kilowatogodziny. Jeden grosz dodany do dowolnej z tych opłat podniesie rachunek dokładnie tak samo, jak jeden grosz dodany do ceny energii elektrycznej. Przy dotychczasowej cenie energii widocznej na rachunku 0,2432 PLN/kWh, wzrost o 1 grosz oznacza, że cena rośnie o ponad 4% (!!!). Wystarczy więc dołożyć po 1 groszu do Opłaty jakościowej i Opłaty zmiennej sieciowej i już mamy wzrost rachunku o prawie 10%, bez ruszania ceny za energię elektryczną.

Ostatnia wątpliwość jaka przychodzi mi do głowy, to fakt, że trudno ustalić co mają na myśli politycy mówiąc, że cena nie wzrośnie więcej niż np. 15%. Mają na myśli cenę w sensie rachunku końcowego, czy tylko jeden składnik rachunku za prąd, jakim jest energia czynna. Jeżeli bowiem mają na myśli, że rachunek za prąd wzrośnie np. o 15%, to jak wynika z kalkulatora, oznacza wzrost ceny za sama energię o ponad 30%. Bo 30% wzrost ceny energii przekłada się na (mniej więcej) 15% zmianę wartości rachunku.

Mam nadzieję że na wszystkie te pytania otrzymamy odpowiedź najdalej za kilkanaście dni!

Zrób coś dla mnie!

Blog żyje z odwiedzin. Jeżeli przydał Ci się raz, to jest duża szansa, że przyda Ci się kiedyś jeszcze. Oceń proszę artykuł, polub go, albo jeszcze lepiej udostępnij znajomym, np. na Facebooku. To dla mnie ważne! Odpowiednie przyciski znajdziesz poniżej.
Jeżeli zrewanżujesz mi się tym właśnie, a do tego zostawisz komentarz pod artykułem, to będę zadowolony.

Dzięki!
Jacek

4.6/5 - (21 votes)

Udostępnij:


Polub to, koniecznie:
One Comment

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *