Rezygnacja z PPK – wzór dokumentu rezygnacji, informacje, zasady rezygnacji. Czy warto rezygnować z PPK?

Po pierwsze: czy warto rezygnować z PPK?

W mojej opinii zdecydowanie nie. Nie warto rezygnować z PPK. Swoja opinię opieram wyłącznie na analizie ekonomicznej opłacalności tej formy oszczędzania, po rozważeniu wszystkich za i przeciw.
Uważam, że przy podejmowaniu takiej decyzji jak bezpieczeństwo finansowe na emeryturze nie ma miejsca na sympatie lub antypatie polityczne. Liczy się tylko korzyść ekonomiczna lub jej brak.
Szczegółową analizę opłacalności uczestnictwa w PPK przedstawiłem we wpisie: PPK – jawny kalkulator, zasady, symulacja, obliczenia, analiza Pracowniczego Planu Kapitałowego. Zachęcam do zapoznania się z nią. To bardzo obszerny, długi i szczegółowy wpis, wraz ze specjalnym kalkulatorem, który porównuje różne warianty oszczędzania na konkretnych liczbach. Polecam. Warto!

Czym są PPK, zasady funkcjonowania PPK

W tym wpisie nie będę się na ten temat szeroko rozpisywał, ponieważ opis zasad funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych opublikowałem już wcześniej w osobnym artykule: PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) zasady, od kiedy, dla kogo, analiza, wyliczenia. Kalkulator PPK.
Jeżeli więc chcesz poznać więcej szczegółów na temat zasad funkcjonowania PPK to zapraszam do tego artykułu.

Rezygnacja z PPK – wzór deklaracji i miejsce złożenia dokumentu

Udział w PPK z założenia jest dobrowolny, przy czym wszystkie osoby w wieku od 19 do 54 lat, za które odprowadza się składki emerytalne, zostaną automatycznie zgłoszone do wybranego przez pracodawcę Pracowniczego Planu Kapitałowego.
Jeżeli z jakichś powodów nie chcesz uczestniczyć w gromadzeniu kapitału w PPK, musisz złożyć stosowną rezygnację z udziału w PPK i opatrzyć ją własnoręcznym podpisem.
Rezygnację składa się u swojego pracodawcy, w formie pisemnej na odpowiednim wzorze dokumentu, który w tej chwili jest dostępny wyłącznie w formie projektu i musi jeszcze przejść ścieżkę legislacyjną, zanim stanie się oficjalnie obowiązujący. Najnowszy projekt formularza rezygnacji z PPK został opublikowany 1 kwietnia 2019 roku na stronie Rządowego Biura Legislacji. Rozporządzenie ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Należy się spodziewać że ostatecznie nastąpi to w lipcu 2019.

Dokument rezygnacji zawiera informacje:
– dotyczące uczestnika PPK: (imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL lub datę urodzenia, w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, serię i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa
polskiego
– nazwę podmiotu zatrudniającego (pracodawcy)
– oświadczenie uczestnika PPK o posiadaniu przez niego wiedzy o konsekwencjach złożenia deklaracji.

Po złożeniu rezygnacji pracodawca ma 7 dni na przekazanie twojej woli do właściwej instytucji finansowej. Rezygnacja obowiązuje od miesiąca, w którym została złożona. Jeżeli składki w danym miesiącu zostały już pobrane to podlegają zwrotowi.

Ponowny udział w PPK

Rezygnacja nie ma charakteru trwałego. Jeżeli po 4 latach rezygnacja nie zostanie odnowiona, to zostaniesz do PPK zapisany automatycznie i składki na PPK będą ponownie pobierane. Obowiązkiem pracodawcy jest poinformowanie cię o tym fakcie do ostatniego dnia lutego w roku, w którym upłynie 4 letni okres. Składki zaczną być pobierane od 1 kwietnia (o ile ponownie nie złożysz rezygnacji).
Powrót do oszczędzania w PPK jest możliwy w dowolnym innym momencie, na pisemny wniosek pracownika. Jeżeli więc zmienisz dane i zechcesz oszczędzać w PPK, możesz to zrobić w każdej chwili składając pisemny wniosek u pracodawcy.

Kara za nakłanianie do rezygnacji z PPK

Pracodawcom, którzy będą nakłaniali pracowników do rezygnacji z PPK grozi kara w wysokości 1,5% funduszu wynagrodzeń danego pracodawcy. Identycznej karze podlegają też osoby nakłaniające do rezygnacji z udziału w PPK, działające w imieniu pracodawcy.
Pracodawcy i osoby ich reprezentujące powinny o tym pamiętać.

4.2/5 - (30 votes)

Udostępnij:


Polub to, koniecznie:
4 komentarze

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *