Ile kosztuje 1 m3, 1 kWh i 1 GJ gazu? Jaka jest cena gazu w Polsce i w Europie?

Gaz i prąd to podstawowe, dystrybuowane systemowo nośniki energii.

Rozliczenie zużycia prądu w kWh (kilowatogodzinach) nikogo nie dziwi. Tutaj stosowana jest jedna jednostka i wszyscy jesteśmy do niej przyzwyczajeni. W przypadku rozliczeń gazu nie jest już tak kolorowo. Możemy spotkać kilka jednostek: m3 (metr sześcienny), kWh (kilowatogodzina) i czasem może pojawić się GJ (gigadżul).

Skąd to zamieszanie?

Przez wiele lat (nawet dziesiątków lat) powszechnie stosowaną jednostką w rozliczeniach zużycia gazu był m3. Tak było do 1 lipca 2014 roku, kiedy nastąpiło formalne uwolnienie ceny gazu, dzięki czemu, ceny częściowo mogą być kształtowane przez rynek. Niestety, ze względu na to, że gaz ziemny jest paliwem kopalnym, to może posiadać różne cechy, ze względu m.in. na zróżnicowany skład chemiczny, zależny od źródła jego pochodzenia. W związku z tym, spalenie tej samej objętości gazu, różnego pochodzenia, daje różną ilość otrzymanej energii. W tej sytuacji, po uwolnieniu ceny gazu należało przyjąć nową jednostkę, dzięki której możliwe stało by się bezpośrednie porównywanie cen gazu różnej jakości, proponowanej przez różnych dostawców. Jako nową jednostkę rozliczeniową przyjęto więc kWh. Od 1 lipca 2014 roku, powszechnie stosuje się tą jednostkę.

Kiedy stosuje się GJ?

Gaz jest podstawowym medium stosowanym w instalacjach ogrzewania budynków. Chętnie stosowanym rozwiązaniem jest budowa przyłącza gazowego i montaż opalanego gazem pieca centralnego ogrzewania. Ciepło uzyskane ze spalana gazu jest znacznie tańsze niż ciepło uzyskane z prądu. Często wspólnoty mieszkaniowe mają jedną, wspólną kotłownię gazową, a opłaty w ramach wspólnoty rozliczają na postawie wskazań liczników ciepła. Dotyczy to zarówno mieszkań jak i powierzchni wspólnych, które opłacane są solidarnie przez wszystkich, korzystających z nich mieszkańców. Liczniki ciepła powszechnie wyskalowane są w GJ i tutaj dociekliwy lokator, czasem ma potrzebę sprawdzenia, czy opłaty za gaz rozdzielane są prawidłowo. Wtedy powstaje potrzeba przeliczenia energii ze wskazań licznika ciepła wyskalowanego w GJ.

Cena gazu w roku 2018

Zanim przejdziemy do przeliczeń między różnymi jednostkami, poznajmy aktualne ceny gazu, bo być może, zależy Ci po prostu na szybkiej informacji na temat ceny, bez potrzeby przeliczania na inne jednostki.
Ceny za kWh dla kilku dostawców kształtują się następująco:

UWAGA!
W zestawieniu przedstawione są ceny gazu, we wskazanych w tabeli taryfach, które są najbardziej korzystne dla średniej wielkości mieszkania w domu wielorodzinnym. Dla wybranych taryf uwidocznione zostały również obowiązujące opłaty abonamentowe. Należy pamiętać, że na całkowitą kwotę rachunku składają się również inne opłaty, ale analiza opłat dodatkowych nie jest przedmiotem tego wpisu.

A co z innymi jednostkami? Spróbujmy to uporządkować!

Przeliczenie m3 na kWh

Żeby przeliczyć m3 gazu na kWh należy wykonać proste mnożenie:

Jak widać, do przeliczenia potrzebna jest znajomość współczynnika konwersji. Wartość tego współczynnika dla gazu ziemnego wysokometanowego najczęściej niewiele odbiega od wartości 11. Do obliczeń taką wartość można śmiało przyjąć.
W powyższego wzoru wynika, że z jednego m3 gazu otrzymamy:

1 * 11 = 11 kWh energii.

Teraz już łatwo policzyć cenę m3 gazu dla każdego z dostawców.
Za 11 kWh energii (czyli za 1 m3) zapłacimy:

11 * stawka brutto za kWh

Odpowiednio dla każdego z dostawców, będzie to cena za m3:

HEG: 1,31 PLN/m3
Energy Match: 1,22 PLN/m3
Gaspol: 1,22 PLN/m3
Green S.A.: 1,26 PLN/m3
Audax Energia Sp. z.o.o.: 1,31 PLN/m3
PPE KONERG: 1,29 PLN/m3
Tauron Polska Energia: 1,29 PLN/m3
Polski Prąd i Gaz Sp. z o.o.: 1,30 PLN/m3
Energie2: 1,35 PLN/m3
PGE Obrót: 1,33 PLN/m3
PGNiG Obrót Detaliczny: 1,36 PLN/m3
Elektrix: 1,34 PLN/m3
EcoErgia: 1,39 PLN/m3

Po doliczeniu opłat za przesył, abonament, itd., cena za 1m3 gazu w 2018 roku to 2,00 do 2,20 PLN.

Dokładne obliczenie współczynnika konwersji

Jeżeli chcesz bardziej precyzyjnie policzyć swój współczynnik konwersji to podaję przepis.
Współczynnik konwersji oblicza się z zależności jak poniżej, na podstawie średniej wartości ciepła spalania gazu z miesięcy, za które opiewa rachunek.

Ciepło spalania dla różnych rodzajów gazu (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010r.) przedstawiają się następująco:
– gaz ziemny wysokometanowy typu E: standardowa wartość 39,5 MJ/m3 (nie może być mniejsze niż 34,0 MJ/m)
– gaz ziemny zaazotowany typu Ls: : standardowa wartość 27,9 MJ/m3 (nie może być mniejsze niż 26,0 MJ/m)
– gaz ziemny zaazotowany typu Lw: standardowa wartość 31,0 MJ/m3 (nie może być mniejsze niż 30,0 MJ/m)
– gaz propan – butan – powietrze grupy GPP: standardowa wartość 24,0 MJ/m3 (nie może być mniejsze niż 23,3 MJ/m)
– gaz propan – butan – rozprężony grupy B/P: standardowa wartość 115,0 MJ/m3 (nie może być mniejsze niż 111,6 MJ/m)

Dostawcy gazu publikują współczynniki spalania za kolejne miesiące dla konkretnych obszarów na swoich stronach internetowych. Mają ustawowy obowiązek publikowania ich. Jeżeli nie możecie ich znaleźć, to zawsze możecie się do nich zwrócić o podanie tych wartości.

W praktyce, obliczenie współczynnika konwersji przebiega tak:
1. Sprawdzamy za jaki okres jest rachunek za gaz. Załóżmy że mamy rozliczenia kwartalne i interesuje nas rozliczenie za I kwartał 2018.
2. Sprawdzamy u naszego dostawcy gazu wartości ciepła spalania gazu w styczniu, lutym i marcu, lub przyjmujemy taką jak podana powyżej. U mnie było to: styczeń (40,406), luty (40,399), marzec (40,442).
3. Liczymy średnią wartość: (40,406 + 40,399 + 40,442) / 3 = 40,416
4. Liczymy współczynnik konwersji: 40,416 / 3,6 = 11,27

Energia otrzymana z np. 100 m3 gazu, wyniesie więc:

100 * 11,27 = 1 127 kWh

Przeliczenie kWh na GJ

O tym jak przeliczyć kWh na GJ pisałem szczegółowo we wpisie: Jak przeliczyć GJ (gigadżul) na kWh (kilowatogodzinę) i odwrotnie?

Tutaj wykorzystam gotowy przepis z tego wpisu na przeliczenie kWh na GJ.
Przelicznik wygląda tak:

1 kWh = 0,0036 GJ

Przeliczmy więc, 1 127 kWh ile to GJ:
1 127 * 0,0036 = 4,0572 GJ

Otrzymaliśmy, że ze 100m3 gazu ziemnego wysokometanowego otrzymamy 4,0572 GJ energii cieplej.

Przeliczamy w drugą stronę

No dobrze, a jak obliczyć, ile m3 gazu trzeba było zużyć, żeby otrzymać, np. 10 GJ energii?

przeliczamy GJ na kWh

Aby dokonać przeliczenia, trzeba skorzystać z zależności jak poniżej. Szczegóły skąd się ta zależność wzięła znajdziecie w: Jak przeliczyć GJ (gigadżul) na kWh (kilowatogodzinę) i odwrotnie?

1GJ = 278 kWh

czyli:
10 * 278 = 2780 kWh

przeliczamy kWh na m3

Robimy to wg znanej nam już zależności:

czyli:

2780 / 11,27 = 246,67 m3

Otrzymaliśmy, że aby otrzymać 5 GJ energii cieplnej musimy zużyć 246,67 m3 gazu ziemnego wysokometanowego.

Jak zmieniała się cena gazu w Polsce?

Dla dopełnienia całości obrazu warto jeszcze przytoczyć dane, jak kształtowała się cena gazu w ostatnich kilku latach. Prezentowane przeze mnie dane pochodzą z publikacji EUROSTAT-u. Dla zainteresowanych tematem głębiej, podaję bezpośredni link do artykułu: Dane statystyczne dotyczące cen gazu ziemnego

EUROSTAT gromadzi ceny gazu w półrocznych odstępach czasu (dla każdego roku dostępne są ceny za I i II półrocze osobno). W bazie dostępne ceny od drugiej połowy 2007 roku. Prezentowane ceny są cenami brutto, z uwzględnieniem wszystkich dodatkowych opłat taryfowych i abonamentowych, doliczanych do ceny gazu przez dostawcę, w taryfie dla pierwszej grupy użytkowników detalicznych (mówiąc ludzkim głosem: rozmiar odbiorcy jest na poziomie mieszkania lub małego domku).

Na wykresie prezentują się one jak poniżej. Widać wyraźnie, że od końca roku 2012 cena gazu dla odbiorcy detalicznego spada i jest to spadek zauważalny. Z poziomu 0,25 PLN/kWh do 0,19 PLN/kWh, czyli w dół o 24%.

Szczegółowe dane w formie tabelarycznej prezentują się następująco:

Co będzie z ceną gazu dalej?

Odpowiedź na to pytanie jest jak wróżenie z fusów, chociaż bardziej prawdopodobna wydaje się podwyżka cen, niż dalszy spadek. Trochę światła na sprawę rzuca fragment rozmowy prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w rozmowie z red. Karoliną Bacą-Pogorzelską z Dziennika Gazeta Prawna, którą w całości można znaleźć na stronie Urzędu Regulacji Energetyki.

Czy cena gazu w Polsce jest wysoka?

Na zakończenie porównajmy jak kształtuje się cena gazu w Polsce, na tle innych krajów.

Na wykresie widać, że znajdujemy się raczej w dolnej połowie stawki, czyli tej z tańszym gazem. Oczywiście, możemy zazdrościć Gruzji. Mamy gaz droższy od nich o ponad 320% !!! (a od Ukrainy o ponad 250%). Jednocześnie warto jednak pamiętać, że współczujemy np. Szwecji, która z kolei ma gaz droższy od nas o ponad 260%. Niewiele taniej niż w Szwecji jest we Francji. Zaskakująco wysokie (jak dla mnie) są ceny gazu u naszych bezpośrednich sąsiadów: w Czechach i na Słowacji. W obu krajach ceny są podobne i wyższe niż u nas o około 100% !!!

Szczegółowe wartości znajdziecie w tabeli:

Czy informacje się przydały?

To może warto dać artykułowi dobrą ocenę i kliknąć na przycisk „Lubię to!” poniżej, albo udostępnić link na swoim Facebook-u?
To nic nie kosztuje, a blog dzięki temu ma szansę się rozwijać i przydać Ci się kiedyś kolejny raz.
Dołóż swoją cegiełkę i kliknij. Tylko tyle, a dla mnie aż tyle!

Dziękuję
Jacek

4.5/5 - (71 votes)

Udostępnij:


Polub to, koniecznie:
3 komentarze

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *