Fotowoltaika – dofinansowanie: z jakich programów można dostać pieniądze?

Niewątpliwie programem, który doprowadził do prawdziwego przełomu w fotowoltaice, był program “Mój Prąd”. Przełom nastąpił w 2020 roku. Umiarkowane dotychczas zainteresowanie produkcją własnego prądu zamieniło się w prawdziwą lawinę wniosków o dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych. W ramach programu można było uzyskać dopłatę w wysokości 5000 złotych.
W 2021 roku zasady finansowania ulegną zmianie i należy się spodziewać, że dopłaty będą dotyczyły również magazynowania energii elektrycznej oraz ładowania pojazdów z napędem elektrycznym.
Z dużym prawdopodobieństwem kolejne lata przyniosą kolejne zmiany w kierunku ekologicznych rozwiązań, zintegrowanych i będących naturalnym rozwinięciem instalacji fotowoltaicznej.

Nie tylko “Mój Prąd”

Program “Mój Prąd” nie jest (na szczęście) jedynym programem, z którego można ubiegać się o dofinansowanie do budowy fotowoltaiki. Takich programów jest co najmniej kilka! Co jeszcze ciekawsze, większość z tych programów skonstruowana jest tak, że nie wyklucza jednoczesnego ubiegania się o dofinansowanie z kilku z nich na raz!!!
Możesz więc – działając w sposób odpowiedni – uzyskać znacznie większe dofinansowanie do budowy instalacji fotowoltaicznej niż tylko 5000 złotych z programu “Mój Prąd”. Zainteresowany?
W tym wpisie zbiorę najważniejsze informacje o dostępnych aktualnie programach dofinansowania do fotowoltaiki. Wpis postaram się skonstruować w taki sposób, by możliwie jak najdłużej zachował aktualność. Opisy programów uzupełnię o stosowne linki pozwalające sprawdzić obowiązujące w danym roku szczegółowe wymagania, warunkujące uzyskanie dofinansowania.
Liczę na to, że wielu z was skorzysta dzięki temu z korzystnych dopłat i będzie mogła cieszyć się własnym, darmowym prądem!

Wiesz więcej? Podziel się wiedzą!

Nie mam wątpliwości, że zebrane przez mnie programy, to nie wszystko. Lokalnie funkcjonuje bowiem wiele programów dedykowanych dla obszaru konkretnego województwa. Nawet niektóre gminy mają swoje własne, lokalne programy. Jeżeli wiesz o takim programie, a nie znalazłeś go w tym zestawieniu to PODZIEL SIĘ WIEDZĄ! Nie zostawiaj jej dla siebie! Pomóż skorzystać z dopłat również innym zainteresowanym!
Napisz o takim programie w komentarzu do tego wpisu i dołącz link do strony programu.
Nie tylko ja będę śledził wasze komentarze pod wpisem!

UWAGA!
Chcesz kupić fotowoltaikę? Przeczytaj koniecznie na co zwrócić uwagę przy wyborze paneli.
Dowiedz się co jest naprawdę ważne i nie daj sobie wcisnąć „kitu”!
Przeczytaj wpis: Panele fotowoltaiczne – cena i moc to nie wszystko!

Zestawienie programów z dofinansowaniem do fotowoltaiki

Poniżej zamieszczam zestawienie programów, w których uzyskać można dofinansowanie do budowy fotowoltaiki. Kolejność zamieszczonych programów jest przypadkowa. Są one dedykowane do ściśle określonych grup osób i warto zapoznać się ze wszystkimi opisami. Może bowiem okazać, że do ciebie będzie pasował więcej niż jeden program i będziesz mógł skorzystać z więcej niż jednej dopłaty.
Krótkie opisy pozwolą ci na szybkie zorientowanie się temacie. Po szczegóły warto sięgnąć klikając na link do szczegółowego opisu programu.

Program “Mój Prąd”

Zaczniemy oczywiście od krótkiego opisu najpopularniejszego programu dopłat, czyi “Mój Prąd”.

Kto może uzyskać dofinansowania w programie “Mój Prąd”?

Program skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających prąd na własne potrzeby i mających zawartą umowę kompleksową z Zakładem Energetycznym (Operatorem Sieci Dystrybucyjnej). Umowa powinna regulować kwestie związane z oddawaniem energii do sieci.

Jakie warunki trzeba spełnić by dostać dofinansowanie?

1. Twoja instalacja musi być wykonana przed złożeniem wniosku. Wniosek składa się dopiero po zakończeniu budowy instalacji, gdy jest już podłączona do sieci, w pełni funkcjonująca i produkuje prąd.

2. Dofinansowaniu podlegają instalacje o mocy od 2 do 10 kWp, których celem jest produkcja prądu na cele mieszkaniowe.

3. Instalacja została wybudowana po określonej w programie dacie. W II edycji programu można było zgłaszać instalacje wybudowane po 23 lipca 2019 roku. W III edycji datą graniczną będzie 1 luty 2021. Dofinansowaniu będą podlegały instalacje wybudowane po 1 lutego 2021. Daty graniczne dla kolejnych edycji programu sprawdzisz łatwo bezpośrednio na stronie programu “Mój Prąd” – [klik]

4. Dofinansowanie dotyczy instalacji nowych. Nie można ubiegać się o dofinansowanie do rozbudowy instalacji już istniejącej.

Dodatkowe informacje dotyczące programu

1. Dotacja o programu jest zwolniona z podatku PIT. Nie trzeba od niej odprowadzać podatku.

2. Pozostały po odliczeniu dotacji koszt instalacji możesz odliczyć od podatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Jak uzyskać dofinansowanie?

1. Zbuduj instalację fotowoltaiczną
2. Zgłoś instalację do Zakładu Energetycznego i zaczekaj na montaż licznika dwukierunkowego
3. Podpisz umowę Zakładem Energetycznym potwierdzającą przyłączenie twojej instalacji PV do sieci energetycznej.
4. Złóż wniosek o dofinansowanie na stronie programu “Mój Prąd”
5. Oczekuj na e-mail z powiadomieniem o wyniku rozpatrzenia wniosku
6. Jeżeli wniosek został rozpatrzony pozytywnie, otrzymasz zwrot kwoty dofinansowania.

Dane dotyczące najnowszej edycji programu znajdziesz na stronie programu “Mój Prąd” – [kilk]

Program “Czyste Powietrze”

Istotą programu “Czyste Powietrze” jest doprowadzenie do redukcji ilości spalin, emitowanych przez przestarzałe źródła ciepła, m.in. poprzez ich wymianę na na nisko emisyjne lub bezemisyjne źródła ekologiczne.
W ramach tego programu możliwe jest również uzyskanie dofinansowania do zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła oraz termomodernizacji budynku.
Program trwa do 31.12.2027 roku. Wnioski w programie przyjmowane są cały czas.

Kto może uzyskać dofinansowanie w programie “Czyste Powietrze”?

Program adresowany jest do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych. W ramach programu wnioski o dofinansowanie mogą składać osoby fizyczne, osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz firmy.

Struktura programu i zasady finansowania dotacji

Struktura programu jest dość rozbudowana, ale postaram się ją nieco skrócić i przedstawić w trochę czytelniejszej formie.
Program podzielony jest na dwie części:
– dla osób o wyższych dochodach (dochody nie mogą być jednak wyższe niż 100 tys. zł rocznie)
– dla osób i firm o niższych dochodach (przychód firmy nie może być wyższy niż 30 minimalnych wynagrodzeń za pracę, a dla osób fizycznych miesięczny dochód na jedną osobę nie może przekroczyć 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym).

Powyższy podział i to, w której grupie się znajdujesz ma wpływ na możliwy do uzyskania poziom dofinansowania. Grupa o niższych dochodach może liczyć na znacznie większe dofinansowanie. Wyjątkiem jest tutaj fotowoltaika, dla której dofinansowanie w obu grupach jest identyczne i wynosi do 50% wartości inwestycji, ale nie więcej niż 5000 złotych.
Z programu “Czyste powietrze” można więc liczyć na dofinansowanie do fotowoltaiki w maksymalnej kwocie 5000 złotych.

Pozostałych kwot dofinansowania związanych z zakupem pompy ciepła, wymiany pieca i termomodernizacji nie będę tutaj wymieniał, bo to nie jest przedmiotem tego wpisu. Będą one przedmiotem osobnego wpisu omawiającego szczegółowo możliwości, jakie w refundacji wydatków daje program “Czyste Powietrze”.

Dodatkowe informacje dotyczące programu

Program “Czyste Powietrze” nie wyklucza możliwości ubiegania się o dofinansowanie z programu “Mój Prąd”! Powiem więcej, w wielu gminach stosowane są formularze dające daje możliwość jednoczesnego złożenia wniosku o dofinansowanie z obu programów na raz.

Pozostały po odliczeniu dotacji koszt instalacji możesz odliczyć od podatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Jak uzyskać dofinansowanie z programu “Czyste Powietrze”

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, właściwego dla lokalizacji budynku, którego ma dotyczyć dofinansowanie. Wniosek można złożyć w formie elektronicznej lub papierowej.
Złożenie wniosku w formie papierowej i tak wymaga wcześniejszej rejestracji przez internet w Portalu Beneficjenta, na stronie internetowej właściwego Wojewódzkiego FOŚiGW … więc podwójna robota.
W przypadku wniosku elektronicznego należy wypełnić odpowiedni formularz elektroniczny. Link do formularza znajdziesz na stronie programu “Czyste Powietrze” – [klik] w formie przycisku z napisem “złóż e-wniosek”.

Po wypełnieniu i elektronicznym podpisaniu formularza (musisz mieć profil zaufany na ePUAP lub kwalifikowany podpis elektroniczny) zostaniesz poproszony o przesłanie go na elektroniczną skrzynkę podawczą odpowiedniego urzędu (w ramach ePUAP) wraz ze skanami wymaganych dokumentów:
– jeżeli ubiegasz się o podwyższone dofinansowanie – skan zaświadczenia, które cię upoważnia do podwyższonego dofinansowania
– przypadku braku księgi wieczystej dla domu – skan dokumentu potwierdzającego prawo własności tego domu
– w przypadku współwłasności – skany oświadczeń z danymi oraz podpisami wszystkich współwłaścicieli.
– w przypadku małżeństwa z ustawową wspólnością majątkową – skan oświadczenia z danymi oraz podpisem małżonka.

Szczegółowy regulamin programu “czyste Powietrze” znajdziesz na stronie programu – [klik]

Program “Agroenergia”

Mówiąc krótko, “Agroenergia” to program dofinansowania do czystych źródeł energii adresowany do rolników. Program prowadzony w 2020 roku wygasł, ale będzie realizowana kolejna edycja programu w 2021 roku. Szczegóły przedstawione poniżej dotyczą zasad z 2020 roku. Najnowsze zasady (o ile ulegną zmianie) znajdziesz bezpośrednio na stronie programu – [klik]

Kto może uzyskać dofinansowania w programie “Agroenergia”?

Osoby fizyczne posiadające prawo własności lub prawo dzierżawy nieruchomości rolnych o powierzchni do 1 do 300 hektarów. Osoba fizyczna ubiegająca się o dotację musi posiadać i osobiście prowadzić gospodarstwo rolne minimum rok przed rozpoczęciem ubiegania się o dofinansowanie.
Firma (osoba prawna) będąca właścicielem lub dzierżawcą gruntów rolnych o powierzchni od 1 do 300 hektarów, prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolnych co najmniej rok przed rozpoczęciem starań o dofinansowanie.

Wysokość dofinansowania do fotowoltaiki w “Agroenergia”

Wartość możliwej dopłaty jest zależna od mocy instalacji. Dofinansowywane są instalacje o mocy od 10 do 50 kWp.
W przypadku instalacji o mocy:
– od 10 do 30 kWp – można otrzymać zwrot do 20 proc. wartości inwestycji, ale nie więcej niż 15 tys. złotych
– od 30 do 50 kWp – można otrzymać zwrot do 13 proc. wartości inwestycji, ale nie więcej niż 15 tys. złotych

Dodatkowe informacje dotyczące programu

Inwestycja nie może zostać rozpoczęta przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach programu.
Dofinansowanie ma charakter refundacyjny, co oznacza, że jest wypłacane po zakończeniu realizacji inwestycji.
Do realizacji inwestycji można wykorzystać jedynie urządzenia nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 24 miesiące przed montażem.
Instalacja musi być wykorzystywana co najmniej przez 3 lata od uruchomienia.
Dotacje przyznawane są jedynie na nowe instalacje. Modernizacja i rozbudowa nie jest objęta programem.
Dotację można łączyć z podatkową ulga termomodernizacyjną.
Dotacji z “Agroenergii” nie można łączyć z dotacjami z programów “Mój Prąd” i “Czyste Powietrze”.

Oficjalna strona programu “Agroenergia” – [klik]

Program “Energia Plus”

“Energia Plus” to program skierowany do przedsiębiorstw. Uruchomiony z myślą o redukcji negatywnego wpływu przedsiębiorstw na środowisko, w w tym jakość powietrza.
Należy spodziewać się kontynuacji programu co najmniej do roku 2025.

Kto może uzyskać dofinansowania w programie “Energia Plus”?

Dofinansowanie może uzyskać każdy przedsiębiorca, w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, prowadzący działalność gospodarczą.

Forma i wysokość dofinansowania

Program przewiduje pomoc finansową w dwóch formach:
– dotacja – do 50% wartości kosztów kwalifikowanych (w przypadku przedsięwzięć wykorzystujących do produkcji energii elektrycznej technologię ORC – Organiczny cykl Rankine’a)
– pożyczka – do 85% kosztów kwalifikowanych na warunkach preferencyjnych: WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 1,5% w skali roku lub na warunkach rynkowych

Wnioski o dofinansowanie w programie “Energia Plus”

Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie – [klik]
Do skutecznego złożenia wniosku wymagane jest uwierzytelnienie podpisem kwalifikowanym.

Nabór II wniosków trwa od 01.10.2020 r. do 17.12.2021 r. lub do wyczerpania środków.
Informacji o kolejnych naborach możesz szukać bezpośrednio na stronie programu “Energia Plus” – [klik]

Podatkowa ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna pojawiła się w naszym systemie podatkowym 1 stycznia 2019 roku. Umożliwia odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów poniesionych na termomodernizację domu jednorodzinnego.
W przypadku zryczałtowanego rozliczenia podatku wydatki odlicza się od przychodu.

Ile można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Każdy podatnik może odliczyć maksymalnie 53 tys. złotych, niezależnie od tego ile nieruchomości posiada.
Warto zauważyć, że jeżeli nieruchomość ma dwóch właścicieli (np. mąż i żona), to każde z nich może rozliczyć tą samą kwotę, co daje łącznie 106 tys złotych.

Kiedy nie można skorzystać z ulgi?

Ulga nie dotyczy nowopowstających budynków. Można ją stosować tylko do odliczeń dla budynków już istniejących.
Gdy powierzchnia części budynku, przeznaczona pod lokal użytkowy przekracza 30% powierzchni całej nieruchomości.

Ulga termomodernizacyjna a inne dotacje

Ulgę termomodernizacyjną można stosować łącznie z programami “Mój Prąd” i “Czyste Powietrze”. Należy jednak pamiętać, że środki zakwalifikowane do ulgi należy pomniejszyć o otrzymane z rządowych programów dotacje.

Przykład:
Wydałem na remonty termomodernizacyjne związane z ociepleniem budynku, wymianą pieca i założeniem fotowoltaiki 48 000 złotych.
Z programu “Mój Prąd” otrzymałem dotację 5 000 złotych.
Z programu “Czyste Powietrze” otrzymałem dotację 12 000 złotych.

Mogę skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej w wysokości: 48 000 – 5000 – 12 000 = 31 000 złotych.
W zeznaniu podatkowym będę mógł odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej 31 000 złotych.

Podatkowa ulga inwestycyjna dla rolników

Ulgę inwestycyjną dla rolników wprowadziła ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym tj. z dnia 8 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1256).
Zgodnie ustawą rolnikom przysługuje prawo odliczenia 25% wydatków poniesionych na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja.
Niestety ulga ta nie łączy się z innymi ulgami. Skorzystanie z niej uniemożliwia ubieganie się o dopłaty z innych programów i odwrotnie.
Ulgę można naliczyć po zakończeniu inwestycji.

Dotacja dla firm z POIiŚ

Dotacja z Programy Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przeznaczona jest dla bardzo dużych podmiotów gospodarczych.
Minimalna moc instalacji, której budowę, przebudowę lub rozbudowę można częściowo sfinansować z programu to 2 MWp.
Program ma formę konkursu, w którym dofinansowanie przyznawane dla projektów najbardziej efektywnych pod kątem redukcji emisji dwutlenku węgla oraz efektywności wykorzystania środków z Unii Europejskiej.
Dofinansowanie nie może przekroczyć 85% wydatków kwalifikowanych.
Wsparcie dla pojedynczego przedsiębiorcy nie może przekroczyć 15 mln euro.

Gwarancja Biznesmax

Biznesmax to forma finansowania budowy elektrownie fotowoltaicznej wspomagana przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
Skierowana jest do małych i średnich przedsiębiorstw.
Polega na udzieleniu bezpłatnej promesy na spłatę kredytu zaciągniętego na realizację inwestycji.
Jeżeli kredytobiorca z jakichś powodów nie będzie w stanie spłacać swojego zobowiązania, zrobi to za niego Bank Gospodarstwa Krajowego. Zobowiązanie oraz odsetki wobec BGK będzie trzeba później oczywiście spłacić.
Gwarancja udzielana jest maksymalnie na 20 lat i nie może być większa niż 80% kwoty kredytu (maksymalnie 2,5 mln Euro).
Kredyty objęte gwarancją Biznesmax, które zostaną wykorzystane zgodnie z planem inwestycyjnym, mogą ubiegać się o dopłatę w wysokości 5% wypłaconego kapitału kredytowego, za każdy rok kredytowania objętego dotacją.

Wnioski o Biznesmax przyjmują banki:
Credit Agricole Bank Polska S.A.
ING Bank Śląski S.A
Krakowski Bank Spółdzielczy
mBank S.A.
Nest Bank S.A.
PKO Bank Polski S.A.
Santander Bank Polska S.A.
SGB-Bank S.A.
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie
Bank Spółdzielczy w Brodnicy
BNP Paribas Bank Polska S.A.
Alior Bank S.A.
Bank Millennium S.A.
Bank Ochrony Środowiska S.A.
Bank Pekao S.A.
Bank Pocztowy S.A.
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Więcej na temat Gwarancji Biznesmax znajdziesz na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego – [klik]

Ważne dla mnie!

Wkładam w artykuły dużo pracy, bo traktuję swoich czytelników poważnie i staram się, by treści były wartościowe i przydatne. Chciałbym więc byś zrobił coś dla mnie. Drobnostkę, która zajmie Ci kilka sekund. Poniżej znajdują się przyciski pozwalające polubić stronę, udostępnić artykuł i oraz ocenić artykuł. Wystaw artykułowi wysoką ocenę (5 gwiazdek mile widziane), polub go, udostępnij znajomym na Facebooku. To tylko kilka kliknięć, a blog, który żyje z odwiedzin ma szansę się rozwijać.
Dla Ciebie to niewiele, tylko tyle … a dla mnie AŻ TYLE!

Z góry dziękuję!
Jacek

5/5 - (27 votes)

Udostępnij:


Polub to, koniecznie:
One Comment

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *