Po pierwsze: czy warto rezygnować z PPK? W mojej opinii zdecydowanie nie. Nie warto rezygnować z PPK. Swoja opinię opieram wyłącznie na analizie ekonomicznej opłacalności tej formy oszczędzania,