W zasadzie pytanie postawione powinno być nieco inaczej, ponieważ WAT to jednostka mocy, a rachunki dostajemy za zużytą energię, która mierzona jest w kWh (kilowatogodzinach). Czym jest więc